توری های پلاستیکی فیلتر

BESHEL POLYMESH

توری های پلاستیکی فیلتر شرکت پلیمر شبکه بشل، در طراحی، وزن ، شکل و ابعاد مختلف، قابلیت پوشش و محافظت از انواع فیلترهای صنعتی‌ ، نیمه صنعتی‌ و خانگی را دارد. یکی‌ از بیشترین مصارف این توری های پلاستیکی برای فیلترهای آب خانگی و صنعتی‌ می‌باشد. این توری‌ها در فیلترهای کربن جهت تصفیه آب خانگی استفاده می گردد.