شبکه بادشکن WB

BESHEL POLYMESH

شبکه های بادشکن به شکل خاصی طراحی شده تا در برابر نیروی باد مقاومت کرده و صدمات حاصل از باد های شدید را به حداقل برساند. استفاده از شبکه بادشکن در اطراف مزارع و باغات باعث محافظت گیاهان و محصولات کشاورزی در برابر باد های شدید و سرما زدگی می شود و در نتیجه باعث افزایش کیفیت و مقدار محصولات کشاورزی می گردد. همچنین این محصولات از دام و طیور داخل مزارع در برابر باد محافظت می نماید. همچنین نصب این شبکه ها در اطراف کارگاه های ساختمانی باعث جلوگیری از پراکنده شدن گرد و غبار در هنگام وزش باد می شود.

    کد محصولابعاد دریچه شبکه (mm)ابعاد رول (m)وزن محصول (gr/m2)مواد اولیه
    WB-1841.84×306×8700HDPE