شبکه زهکشی HF 40

BESHEL POLYMESH

ماندگاری آب در خاک باعث وارد شدن صدمات جدی به سازه ها می شود. با استفاده از شبکه های زهکشی شرکت بشل جریان آب داخل مقاطع سنگی یا خاکی به سهولت انجام می پذیرد. این شبکه ها در مناطق باران خیز که به دلیل عدم زهکشی مناسب آب به سرعت در سطح جاده ها و یا بزرگراه ها جمع می شود کاربرد فراوان دارد.

    کد محصول ابعاد دریچه شبکه (mm) ابعاد رول (m) وزن محصول (gr/m2) مواد اولیه رنگ
    HF40 6 ×10 30×1/20 1100 HDPE مشکی