شبکه ضد پرنده ABN

BESHEL POLYMESH

شبکه ضد پرنده شرکت بشل باعث جلوگیری از آسیب پرندگان به درختان میوه، گیاهان و بوته های زراعی و باغات میوه می گردد.

    کد محصولشرح محصولعرض محصول (m)وزن هر متر طول (gr)اندازه رول (m)رنگمواد اولیه
    ABNتوری ضد پرنده218400طبق سفارشLLDPE