شبکه محافظت از دام CTN200

BESHEL POLYMESH

از این توری‌ پلاستیکی برای محافظت دام و طیور در برابر حشرات و پرندگان استفاده میشود. همچنین شبکه CTN به شکلی طراحی شده که بطور قابل توجهی سرعت باد را کاهش میدهد و مانع از صدمه به دام و طیور در برابر بادهای شدید میشود. از شبکه CTN و همینطور از شبکه های فیلتر FM200 میتوان جهت جلوگیری از گرفتگی ناودانی در اثر ورود شاخ و برگ استفاده کرد.

    کد محصولابعاد دريچه شبکه (mm)ابعاد رول (m)وزن محصول (gr/m2)مواد اوليهرنگ
    CTN2006/5×6/530×2450-500HDPEطبق سفارش