شبکه محافظ (Cast Net)

BESHEL POLYMESH

شبکه های محافظ جهت جلوگیری از سایش قطعات صنعتی روی یکدیگر و همچنین برای محافظت از بطری ها و ظرف های شیشه ای کاربرد دارند. بدلیل خاصیت ارتجاعی بالای این شبکه ها و همین طور بدلیل قابلیت تولید در اندازه های مختلف، این شبکه ها قادر به محافظت اشیای بزرگ تری مانند کپسول های آتش نشانی، سیلندرها و قطعات بزرگ صنعتی نیز می با شند. از نوع مسطح این شبکه ها می توان جهت جداسازی و محافظت قطعات صنعتی در انبار و یا سالن تولید کارخانجات استفاده نمود.

    کد محصولمواد اولیهوزن هر متر طول (gr)عرض محصولابعاد دریچه شبکهرنگ
    CAST NETLLDPE248.51×1طبق سفارش