شبکه مهندسی CE 121

BESHEL POLYMESH

یکی از موارد مهم استفاده از شبکه های مهندسی CE 121 شرکت بشل تقویت و تسلیح خاک های نرم و ضعیف جهت احداث خاکریز ها و دیواره های خاکی می باشد. قرار گیری لایه های این شبکه بر روی خاک های نرم و ضعیف باعث یکپارچگی خاک سست و در نتیجه موجب تقویت زیر سازی خاکریز می شود .

    کد محصولابعاد دریچه شبکه (mm)ابعاد رول (m)وزن محصول (gr/m2)مواد اولیهرنگ
    CE-121-2508 ×630×2/5730HDPEمشکی