شبکه مهندسی CE 131

BESHEL POLYMESH

شبکه مهندسیCE 131 برای تقویت خاک های نرم و ضعیف و استحکام بخشیدن به زیرسازی جاده ها، خطوط راه آهن و پارکینگ های عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصولات همچنین به منظور مسلح سازی بتن به عنوان آرماتور کاربرد فراوان دارند. هنگامی که سنگ ریزه و یا خاک سنگلاخی روی این شبکه ها ریخته می شود، این سنگ ها داخل حفره های شبکه مهندسی فرو رفته و باعث قفل شدن شبکه و خاک در یکدیگر می شود. این پدیده باعث تسلیح خاک و همچنین توزیع یکنواخت بار بر روی سطح خاک می شود و در نتیجه از نشست زمین در هنگام عبور وسایط نقلیه جلوگیری می نماید. این شبکه ها به دلیل کاهش دادن حجم زیرسازی جاده و افزایش مقاومت آن، باعث کاهش در هزینه های احداث، تعمیرات و نگهداری جاده ها، پارکینگ ها و معابر عمومی می گردد.

  کد محصول ابعاد دریچه شبکه (mm) ابعاد رول (m) وزن محصول (gr/m2) مواد اولیه رنگ
  CE131B-27-250 27×27 30×2/5 700 HDPE مشکی
  CE131B-25-200 25×25 30×2 670 HDPE مشکی
  CE131B-23-185 23×23 30×1/85 670 HDPE مشکی
  CE131B-23-200 23×23 30×2 560 HDPE مشکی
  CE131B-20-185 20×20 30×1/85 540 HDPE مشکی
  CE131B-18-185 18×18 30×85/1 570 HDPE مشکی