شبکه های هشداردهنده SM-150

BESHEL POLYMESH

حصارهای هشدار دهنده جهت بالا بردن دید در اطراف پروژه های عمرانی، ساختمانی و جاده ها استفاده فراوانی دارند. این شبکه ها به راحتی قابل نصب اند و می توان از آنها به طور مجدد استفاده نمود.

    کد محصولابعاد دريچه شبکه (mm)ابعاد رول (m)وزن محصول (gr/m2)مواد اوليهرنگ
    SM-15035 ×3530×1/5200-440HDPEنارنجی