شبکه های هگزامش HM

BESHEL POLYMESH

شبکه 6 ضلعی هگزامش یکی از کاربردی ترین شبکه های پلیمری شرکت بشل است. این شبکه ها دارای مقاومت کششی بالایی هستند و قابل تولید در اندازه دریچه های 18 × 18 میلی متر تا 27 × 27 میلی متر و همچنین عرض های متنوع 1 متر تا 2/5 می باشند. وزن این نوع شبکه ها نیز بسته به کاربرد آنها قابل تغییر است.

  کد محصولابعاد دریچه شبکه (mm)ابعاد رول (m)وزن محصول (gr/m2)مواد اولیه
  HM-27-25027×2730×2/5350-600HDPE
  HM-25-20025×2530×2400-600HDPE
  HM-23-18523×2330×1/85450-600HDPE
  HM-22-20022×2230×2350-500HDPE
  HM-20-18520×2030×1/85400-550HDPE
  HM-18-18518×1830×1/85400-560HDPE