شبکه کولر سلولزی DCM

BESHEL POLYMESH

شبکه پلاستیکی DCM  شرکت بشل به عنوان حائل در اطراف کولرهای سلولزی استفاده میشود که علاوه بر ایجاد ظاهری زیبا، باعث بهینه سازی هوادهی کولر و بالا بردن عمر کولرهای سلولزی میشود. شرکت بشل توانایی تولید این شبکه پلاستیکی در عرض ها، وزن ها و اندازه دریچه های متنوع را داراست که این امر باعث صرفه جویی چشمگیر هزینه ها برای سازندگان این صنعت می شود.

  مواد اولیهرنگطولعرض رول
  (m)
  وزن محصول
  (gr/m2)
  ابعاد دریچه شبکه
  (mm)
  کد محصول
  HDPEطبق سفارشطبق درخواست0.925
  1.85
  550-90018×18DCM-18-185
  HDPEطبق سفارشطبق درخواست0.925
  1.85
  550-90020×20DCM-20-185
  HDPEطبق سفارشطبق درخواست0.925
  1.85
  550-60023×23DCM-23-185
  HDPEطبق سفارشطبق درخواست1
  2
  500-55022×22DCM-22-200