شرکت در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

BESHEL POLYMESH

شرکت پلیمر شبکه بشل در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست که در تاریخ ۲۹-۲۵ فروردین ۱۳۹۵ برگزار میشود، شرکت خواهد نمود.

سالن ۴۰، طبقه دوم، غرفه ۳۶

www.iranplast.ir