۱۲همین نمایشگاه بین المللی تخصصی پلاستیک ایران پلاست.۲ الی ۷ مهر ماه ۱۳۹۷

BESHEL POLYMESH

پلیمرشبکه بشل در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی در تهران واقع در نمایشگاه بین المللی شرکت می کند. محل بازدید : خلیج فارس (سالن ۴۴) : غرفهٔ ۱-۴.