اخبار

شركت در يازدهمين نميشگاه بين المللى پلاستيك ايران
۰۳

شركت در يازدهمين نميشگاه بين المللى پلاستيك ايران

شركت پليمر شبكه بشل در يازدهمين نمايشگاه بين المللى پلاستيك ايران كه از تاريخ ۲ الى ۵ مهر ماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار ميشود شركت خواهد كرد.

 

http://www.iranplast.ir/en/home