اخبار

شرکت در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
۱۰

شرکت در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

شرکت پلیمر شبکه بشل در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست که در تاریخ ۲۹-۲۵ فروردین ۱۳۹۵ برگزار میشود، شرکت خواهد نمود.

سالن ۴۰، طبقه دوم، غرفه ۳۶
www.iranplast.ir