محصولات

شبکه زهکشی DN 5

  • شبکه زهکشی DN 5
  • شبکه زهکشی DN 5

ماندگاری آب در خاک باعث وارد شدن صدمات جدی به سازه ها می شود. با استفاده از شبکه های زهکشی شرکت بشل جریان آب داخل مقاطع سنگی یا خاکی به سهولت انجام می پذیرد. این شبکه ها در مناطق باران خیز که به د لیل عدم زهکشی مناسب آب به سرعت در سطح جاده ها و یا بزرگراه ها جمع می شود کاربرد فراوان دارد.

کاربردها

زهکشی جاده ها، پیاده رو ها، پارک ها و فضاهای سبز

زهکشی سازه های عمودی از جمله زهکشی دیوار های حائل

زهکشی تونل ها و ترانشه ها

مزایا

هدایت و جریان سریع آب

عدم خوردگی در مجاورت با مواد شیمیایی

نصب سریع و آسان

انعطاف پذیری بالا

مشخصات

کد محصول ابعاد دریچه شبکه (mm) ابعاد رول (m) وزن محصول (gr/m2) مواد اولیه رنگ
DN5 10×10 30×1/84 700 LDPE مشکی